Điều khoản cho đối tác

1.Tài khoản Đối Tác
Cộng đồng vieclamso.vn được tạo thành từ các chuyên gia trên toàn Việt Nam. Để duy trì một môi trường làm việc chất lượng cao, mọi thông tin được cung cấp trong tài khoản người dùng vieclamso.vn phải đảm bảo tính trung thực và có nguồn kiểm chứng.

- Profile đối tác phải bao gồm các thông tin cá nhân và thể hiện chính xác kinh nghiệm, kỹ năng.

- Ảnh đại diện cần phải rõ mặt, hoặc logo nếu là công ty/team. Ảnh đại diện không được chứa thông tin liên hệ. Clip art, ảnh nhóm, hoặc hình ảnh được chỉnh sửa nhiều đều không được chấp nhận.

- Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một người. Tài khoản không được chia sẻ hoặc sao chép dưới mọi hình thức.

- Không chấp nhận tài khoản đối tác cố ý thể hiện mối quan hệ với vieclamso.vn hoặc bất cứ công ty nào khác.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. vieclamso.vn sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu ứng dụng hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

 

2 Sử dụng trang web
Không được phép chỉnh sửa, sao chép, thay đổi, bán hoặc thực hiện các hình thức tương tự, bất kỳ thông tin, dịch vụ thuộc trang web.

 

3. Phí & Thanh toán
Giá dịch vụ

Giá dịch vụ là mức giá đối với từng gói dịch vụ và các dịch vụ bổ sung của từng gói dịch vụ. Giá dịch vụ do đối tác tự đăng và được duyệt bởi vieclamso.vn. Sau thời điểm duyệt, đối tác có quyền tự điều chỉnh giá dịch vụ theo nhu cầu.

Phí giao dịch

Phí giao dịch là một phần số tiền được vieclamso.vn giữ lại từ đối tác, sau khi mỗi đơn hàng thuê dịch vụ được khách hàng xác nhận hoàn thành. Phí giao dịch hiện tại là 25% tổng giá trị đơn hàng thuê dịch vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức Phí giao dịch này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Phí giao dịch có thể được vieclamso.vn điều chỉnh. Mỗi lần điều chỉnh Phí giao dịch, vieclamso.vn sẽ thông báo mức Phí giao dịch mới và cập nhật tại địa chỉ http://vieclamso.vn/dieu-khoan-cho-doi-tac-556.html.

Thu nhập của đối tác

Thu nhập của đối tác là số tiền đối tác nhận được sau khi đã trừ phí giao dịch.

Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

Đối với các đối tác là cá nhân, vieclamso.vn sẽ tự động khấu trừ thuế TNCN từ phần Thu nhập của đối tác sau khi đã khấu trừ phí giao dịch của vieclamso.vn. Khoản thuế TNCN này sẽ được vieclamso.vn nộp thay cho đối tác tới cơ quan thuế theo đúng quy định của Tổng cục thuế. Mức thuế TNCN là 10%, có thể được điều chỉnh tùy theo quy định của Tổng cục thuế.

Thanh toán cho đối tác

Đối tác sẽ nhận được số tiền thu nhập (đã khấu trừ thuế TNCN nếu là đối tác cá nhân) vào tài khoản ví vieclamso.vn của đối tác ngay sau khi đơn hàng được xác nhận hoàn thành. Đối tác có thể gửi yêu cầu rút tiền đối toàn bộ số tiền có trong ví vieclamso.vn của đối tác. Trong vòng 7 ngày làm việc, yêu cầu rút tiền của đối tác sẽ được vieclamso.vn xử lý và thực hiện chuyển tiền qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Số tiền cuối cùng mà đối tác nhận được sẽ được tự động khấu trừ chi phí chuyển khoản ngân hàng. Chi phí chuyển khoản được tính là 3.300 vnđ (đã bao gồm VAT) nếu tài khoản của đối tác mở tại ngân hàng Vietcombank, hoặc 11.000 vnđ (đã bao gồm VAT) nếu tài khoản của đối tác mở tại ngân hàng khác.

 

4 Bảo mật
Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoài hệ thống vieclamso.vn mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng quan trọng hàng đầu.

 

5 Khiếu nại, giải quyết tranh chấp
Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Điều khoản khách hàng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu lực, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều khoản khách hàng vẫn giữ nguyên giá trị.

Nội dung các điều khoản sẽ được thay đổi, bổ sung và cập nhật thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thực tế mà không cần báo trước.

.vn được tạo thành từ các chuyên gia trên toàn Việt Nam. Để duy trì một môi trường làm việc chất lượng cao, mọi thông tin được cung cấp trong tài khoản người dùng vieclamso.vn phải đảm bảo tính trung thực và có nguồn kiểm chứng.

- Profile đối tác phải bao gồm các thông tin cá nhân và thể hiện chính xác kinh nghiệm, kỹ năng.

- Ảnh đại diện cần phải rõ mặt, hoặc logo nếu là công ty/team. Ảnh đại diện không được chứa thông tin liên hệ. Clip art, ảnh nhóm, hoặc hình ảnh được chỉnh sửa nhiều đều không được chấp nhận.

- Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một người. Tài khoản không được chia sẻ hoặc sao chép dưới mọi hình thức.

- Không chấp nhận tài khoản đối tác cố ý thể hiện mối quan hệ với vieclamso.vn hoặc bất cứ công ty nào khác.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. vieclamso.vn sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu ứng dụng hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

2 Sử dụng trang web
Không được phép chỉnh sửa, sao chép, thay đổi, bán hoặc thực hiện các hình thức tương tự, bất kỳ thông tin, dịch vụ thuộc trang web.

3 Phí & Thanh toán
Giá dịch vụ

Giá dịch vụ là mức giá đối với từng gói dịch vụ và các dịch vụ bổ sung của từng gói dịch vụ. Giá dịch vụ do đối tác tự đăng và được duyệt bởi vieclamso.vn. Sau thời điểm duyệt, đối tác có quyền tự điều chỉnh giá dịch vụ theo nhu cầu.

Phí giao dịch

Phí giao dịch là một phần số tiền được vieclamso.vn giữ lại từ đối tác, sau khi mỗi đơn hàng thuê dịch vụ được khách hàng xác nhận hoàn thành. Phí giao dịch hiện tại là 25% tổng giá trị đơn hàng thuê dịch vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Mức Phí giao dịch này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Phí giao dịch có thể được vieclamso.vn điều chỉnh. Mỗi lần điều chỉnh Phí giao dịch, vieclamso.vn sẽ thông báo mức Phí giao dịch mới và cập nhật tại địa chỉ https://www.vieclamso.vn/dieu-khoan-doi-tac.

Thu nhập của đối tác

Thu nhập của đối tác là số tiền đối tác nhận được sau khi đã trừ phí giao dịch.

Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)

Đối với các đối tác là cá nhân, vieclamso.vn sẽ tự động khấu trừ thuế TNCN từ phần Thu nhập của đối tác sau khi đã khấu trừ phí giao dịch của vieclamso.vn. Khoản thuế TNCN này sẽ được vieclamso.vn nộp thay cho đối tác tới cơ quan thuế theo đúng quy định của Tổng cục thuế. Mức thuế TNCN là 10%, có thể được điều chỉnh tùy theo quy định của Tổng cục thuế.

Thanh toán cho đối tác

Đối tác sẽ nhận được số tiền thu nhập (đã khấu trừ thuế TNCN nếu là đối tác cá nhân) vào tài khoản ví vieclamso.vn của đối tác ngay sau khi đơn hàng được xác nhận hoàn thành. Đối tác có thể gửi yêu cầu rút tiền đối toàn bộ số tiền có trong ví vieclamso.vn của đối tác. Trong vòng 7 ngày làm việc, yêu cầu rút tiền của đối tác sẽ được vieclamso.vn xử lý và thực hiện chuyển tiền qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Số tiền cuối cùng mà đối tác nhận được sẽ được tự động khấu trừ chi phí chuyển khoản ngân hàng. Chi phí chuyển khoản được tính là 3.300 vnđ (đã bao gồm VAT) nếu tài khoản của đối tác mở tại ngân hàng Vietcombank, hoặc 11.000 vnđ (đã bao gồm VAT) nếu tài khoản của đối tác mở tại ngân hàng khác.

4 Bảo mật
Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoài hệ thống vieclamso.vn mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng quan trọng hàng đầu.

5 Khiếu nại, giải quyết tranh chấp
Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Điều khoản khách hàng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu lực, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều khoản khách hàng vẫn giữ nguyên giá trị.

Nội dung các điều khoản sẽ được thay đổi, bổ sung và cập nhật thường xuyên để phù hợp với yêu cầu thực tế mà không cần báo trước.